Безкоштовна
правова допомога

(0462) 612-532


Новини

Партнери

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Харківська правозахисна група

Права людини в Україні. Онлайн-бібліотека

Стратегическая судебная защита

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Май право на допомогу

Мережа правового розвитку

Правовий простір

Украінський правовий портал


Останні публікації

14.07.2011   10:49Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

Допомога малозабезпеченим сім’ям – 2011

Хто включається до складу сім’ї при визначені права на допомогу ?

До складу сім’ї включаються:

- чоловік, дружина;

- рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

- неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

- особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;

- жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

Водночас  до складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Куди  звертатися за допомогою

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

Чи може бути виплачена допомога не за місцем реєстрації ?

Допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї за умови подання довідок про склад сім’ї і про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У разі коли повнолітні члени сім’ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім’ї додає до заяви довідки про склад сім’ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Потрібно зазначити, що у цьому випадку рішення про призначення соціальної допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами цих органів, із складенням акта за формою, затвердженою Мінпраці.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги потрібно подати заяву, де дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно. До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

-          документ, що посвідчує особу;

-          довідка про склад сім’ї;

-          декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

-          довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Потрібно зазначити, що в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.

Для призначення  соціальної  допомоги  на   наступний   строк  уповноважений  представник  сім’ї  подає  заяву  і  декларацію про  доходи та майно.  Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі  змін  у  складі  сім’ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви на  призначення соціальної допомоги на наступний строк та  припиненням  виплати  раніше  призначеної  соціальної  допомоги  минуло  більше  календарного місяця.

Випадки коли допомога не призначається

У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

-      працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

-       під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

-      особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

-       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди ) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

-       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Умови припинення виплати допомоги

Виплата    раніше    призначеної    соціальної   допомоги  припиняється:
- якщо сім’єю приховано або навмисно подано  недостовірні  дані  про її доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права  на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були  надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення;
- у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин,  що унеможливлюють виплату  соціальної  допомоги  (зокрема,  смерть  одинокої  особи),  -  з  місяця,  що  настає  за місяцем,  в якому  відбулися зміни;
- за заявою уповноваженого представника сім’ї -  з  місяця,  що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям

Розмір допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно Законом України про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

А отже як бачимо конкретна цифра залежить від прожиткового мінімуму і категорії осіб, що входять до складу сім’ї.

Так, для працюючих людей гарантований мінімум становить 21% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня — 197 гривень 61 копійку. (Докладніше у таблиці)

Для пенсіонерів та інвалідів — 75% прожиткового мінімуму для непрацездатних. З 1 січня — 562 гривні 50 копійок. (Докладніше у таблиці)

Для дітей — 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. (Докладніше у таблиці)

Крім того, гарантований мінімум додатково збільшується в такій сім’ї на 10% на кожну дитину у віці до 18 років. (Докладніше у таблиці)

А для дітей у віці до 18 років, яких виховує самотня мати або батько або ж у яких один або обоє батьків інваліди I або II групи — на 20%.(Докладніше у таблиці)

А для громадян, які отримали статус особи, що проживає і працює  (навчається)  на території населеного пункту,  якому надано статус  гірського,  рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується  на 20 відсотків.

Спробую пояснити це на прикладі.

Сім’я складається з працездатної матері, батька-пенсіонера і чотирьох дітей: трьох, п’яти, восьми, чотирнадцяти років.

Гарантований мінімум для такої сім’ї розраховують шляхом додавання шести показників: мінімуму, встановленого для працездатної матері (з 1 січня — 197 гривень 61 копійка), мінімуму для непрацездатного батька (562 гривні 50 копійок), двох мінімумів для дітей до шести років (448 гривень 80 копійок) і двох мінімумів для дітей від шести до вісімнадцяти років (537 гривень 35 копійок). У підсумку ми одержимо суму 2732 гривень 41 копійка. Це і буде гарантований мінімум для такої сім’ї.

Причому сума допомоги не стабільна величина. Вона становить різницю між гарантованим мінімумом для сім’ї, яка претендує на виплату (у нашому прикладі 2732 гривень 41 копійка) і її середньомісячним доходом за попередні шість місяців.

Допустимо, батьку виплачують пенсію в розмірі 1000 гривень. Мати одержує зарплату 1500 гривень. Таким чином, їхній середньомісячний дохід — 2 500 гривень. А гарантований мінімум для цієї сім’ї (як ми вже підрахували) становить 2732 гривень 41 копійка.

Отже, сім’я повинна отримувати державну соціальну допомогу в розмірі: 2732 гривень 41 копійка (гарантований мінімум) — 2500 гривень (дохід сім’ї) = 232гривень 41 копійка.

І це ще не все. У 2011 році відповідно до нового закону розмір соціальної допомоги на кожну дитину у віці від трьох до тринадцяти років збільшується на 60 гривень, а від тринадцяти до вісімнадцяти років — на 100 гривень.

Таким чином, до суми допомоги нашій сім’ї додадуться три виплати по 60 гривень і одна по 100 гривень. І загальний розмір допомоги становитиме вже не 232 гривень 41 копійка, а 512 гривень 41 копійка.

Кому

з 1 січня

з 1 квітня

з 1 жовтня

з 1 грудня

Для дітей з малозабезпечених сімей у віці до 18 років
(з обліком передбаченого законом підвищення на 10 відсотків)

Діти до 6 років

448 гривень 80 копійок

457 гривень 60 копійок

469 гривень 15 копійок

478 гривень 50 копійок

Діти з 6 до 18 років

537 гривень 35 копійок

548 гривень 35 копійок

562 гривні 10 копійок

573 гривні 10 копійок

Для дітей у віці до 18 років, яких виховує самотня мати або самотній батько, один або обоє батьків є інвалідами (з обліком передбаченого законом підвищення на 20 відсотків)

Діти до 6 років

489 гривень 60 копійок

499 гривень 20 копійок

511 гривень 80 копійок

522 гривні

Діти з 6 до 18 років

586 гривень 20 копійок

598 гривень 20 копійок

613 гривень 20 копійок

625 гривень 20 копійок

Для інших категорій

Діти з 18 до 23 років (за умови, якщо вони учаться)

470 гривень 50 копійок

480 гривень

492 гривні 50 копійок

502 гривні

Працездатні

197 гривень 61 копійка

201 гривня 60 копійок

206 гривень 85 копійок

210 гривень 84 копійки

Непрацездатні

562 гривні 50 копійок

573 гривні

588 гривень

600 гривень

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік»

Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

www.i-law.kiev.ua

 

Останні новини

Правоохоронці та фахівці місцевих громад посилюють спроможність з протидії гендерно-зумовленому насильству 18:13

В Чернігові відбулася серія тренінгів для соціальних фахівців, освітян та працівників поліції на тему «Запобігання та реагування на гендерно-зумовлене насильство в місцевих громадах».

Безоплатна правова допомога вимушеним переселенцям та жертвам війни в Чернігівській області 17:23

Юристи Чернігівського громадського комітету захисту прав людини безкоштовно надають юридичну підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалим від воєнних дій на території Чернігівщини.

Чернігівські правозахисники та волонтери посилили навики з лідерства та комунікацій 19:28

Продовжуємо працювати над підсиленням власного організаційного потенціалу в актуальних умовах та для ефективної роботи з вразливими групами. Цього разу працівники та волонтери Чернігівського громадського комітету захисту прав людини пройшли навчання на тему «Лідерство та ефективні комунікації в роботі громадського активіста».

Робоча зустріч з представником системи безоплатної правничої допомоги на Чернігівщині 19:19

Представниці Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Наталія Кулікова та Ірина Бірюк провели робочу зустріч з представницею Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги Іриною Протченко.