About Chernihiv Public Commitee of Human Rights Protection

Чернігівський  громадський комітет захисту прав людини (ЧГКЗПЛ)Чернігівський громадський комітет захисту прав людини (ЧГКЗПЛ) є неполітичною, неурядовою, некомерційною, незалежною громадською організацією. Організація заснована в 1999 році.

Метою діяльності організації є захист цивільних, політичних, особистих, соціальних, економічних і інших прав і свобод громадян.

Громадський комітет веде різнобічну громадську правозахисну діяльність. У цілому цю діяльність можна розділити на наступні напрямки:

Моніторингова і дослідницька діяльність

Комітетом активно ведеться різноманітна дослідницька і моніторингова діяльність. Крім поточного моніторингу дотримання прав людини в різних сферах суспільства на території Чернігівської області (серед напрямків моніторингу: доступ до правосуддя, дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ та в пенітенціарних установах, законність під час виборів, рівень захисту прав біженців та шукачів притулку і т.д.), реалізовувалися і визначені проекти, що мали вузький напрямок моніторингової діяльності.

Також комітетом протягом свого існування підготовлений ряд звітів по дотриманню прав людини в різних сферах життєдіяльності суспільства.

Видавнича діяльність

Комітет регулярно випускає власні видання правозахисної тематики. Найчастіше вони мають формат посібника або підручника. Серед видань комітету слід підкреслити наступні: правовий посібник „Правові шляхи застосування європейських норм з прав людини під час винесення рішень українськими судами” (автор – суддя Апеляційного суду Чернігівської області О.В.Демченко), видання «Діяльність осередків політичних партій Чернігівщини», «Відведення землі місцевими радами. Як уберегтися від корупції?», серія книг для безробітних, серія брошур, присвячених проблемам прав громадян на одержання житлових субсидій, серія брошур та буклетів для землевласників, матеріали в допомогу виборцям, посібники з міграційного законодавства тощо.

У 2001 році комітет заснував власну правозахисну газету “Стольний град Чернігів”. Регулярний характер мають і публікації членів комітету в інших засобах масової інформації.

Сприяння поліпшенню доступу до правосуддя і реформуванню судової системи України

Одним з основних напрямків діяльності комітету є сприяння доступу до правосуддя. Багато напрямків діяльності організації прямо або побічно спрямовані на вирішення цього питання, адже доступ до правосуддя є невід'ємною умовою захисту прав людини і відновлення порушених прав.

У процесі постійного розширення цього напрямку був розвинутий напрямок по сприянню реформуванню судової системи України. Адже доступ до правосуддя можна розвивати тільки в тісному контакті з установами, що відповідно до Конституції повинні здійснювати це правосуддя. Так, завдяки тому, що членами нашої організації є і судді, здійснюється освітня діяльність серед суддів.

Співробітництво з іншими організаціями

Комітет співробітничає у питаннях захисту прав людини з іншими правозахисними організаціями, як в Україні, так і поза нею, зокрема, у Росії, Литві, Латвії, Естонії, Азербайджані, Вірменії, Румунії, Нідерландах, ПАР, США, Молдові і Польщі, відбуваються регулярні спільні заходи. Члени комітету регулярно беруть участь у різних всеукраїнських і міжнародних конференціях і семінарах. Так, голова організації був у 2001 році єдиним представником НУО України на „Всесвітній конференції проти расизму”, що була проведена ООН у місті Дурбан (ПАР). Крім того, деякі члени комітету пройшли освітні курси в різних міжнародних школах з прав людини в Росії, Польщі, Угорщині, Італії, Латвії.

Варто підкреслити, що в рамках усіх напрямків діяльності організації застосовується принцип співробітництва з усіма секторами суспільства на конструктивній незалежній основі. Цьому сприяє наявність серед членів комітету депутатів різних рівнів, державних службовців, а також директорів підприємств різних форм власності. Це дозволяє комітету вести могутню роботу на регіональному рівні.

З 2001 року комітет є координуючою організацією Громадської Правозахисної ради Чернігівської області.

Проведення семінарів, круглих столів, конференцій і тренінгів

Одним з найбільш розвинутих напрямків діяльності організації є проведення активних заходів, як то семінарів, круглих столів, конференцій і тренінгів. Усі ці заходи носять як локальний, так і всеукраїнський рівень. Усього було проведено більш 100 подібних акцій.

Більшість з них, крім основної мети - сприяння дотриманню прав людини, були спрямовані на міжсекторне співробітництво і підвищення ресурсів неурядових організацій. Варто підкреслити, що комітет, як і раніше, є організатором регулярних круглих столів з питань дотримання прав людини в регіоні, що проводяться у співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Надання безпосередньої правової допомоги

На базі організації постійно працює Громадська приймальня з прав людини. Представники організації надають безкоштовну юридичну допомогу громадянам, чиї особисті, цивільні, політичні права були порушені органами державної влади в органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, в тому числі з питань звернення до Європейського суду з прав людини. Особливе місце в роботі приймальні приділяється стажуванню студентів юридичних факультетів ВНЗ. Також представник ЧГКЗПЛ є членом Координаційної ради з питань правової освіти населення при голові Чернігівської облдержадміністрації.

В рамках цього напрямку ЧГКЗПЛ є членом мереж громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини та Американської асоціації юристів.

Використання Інтернет з метою просування громадянського суспільства

Одним з нових напрямків комітету останнім часом стало сприяння використанню Інтернету, як інструменту розширення можливостей на реалізацію права на свободу слова і доступу до інформації, що повинно сприяти становленню громадянського суспільства в Україні.

Головним видом діяльності комітету в цій області є підтримка Веб-сайтів:

Протидія катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження

Проблема застосування катувань та жорстокого поводження в правоохоронних органах та установах виконання покарань України, нажаль, залишається доволі актуальною. Тому правозахисна допомога жертвам катувань, а також профілактична та тренінгова підтримка правоохоронців з питань недопущення цього ганебного явища є пріоритетною в діяльності комітету. В рамках цього напрямку ЧГКЗПЛ на постійній основі надає безкоштовну правозахисну допомогу особам, які постраждали від незаконних дій представників правоохоронних органів. Надається допомога адвоката, в тому числі з питань звернення до Європейського суду з прав людини.

Важливим напрямком діяльності також є здійснення громадського контролю за дотриманням прав людини та діяльністю органів внутрішніх справ, а також в установах виконання покарань. Відразу декілька представників ЧГКЗПЛ є членами та беруть активну участь в роботі Громадської ради при УМВС України в Чернігівській області з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ та Спостережної комісії громадського контролю в системі карного покарання при Чернігівській міській раді. Представники ЧГКЗПЛ також постійно виїжджають в райони Чернігівської області в рамках роботи постійно діючої мобільної групи з моніторингу дотримання прав і свобод людини в діяльності ОВС, перевіряють умови тримання в ізоляторах тимчасового тримання та установах виконання покарань, проводять прийом громадян на базі обласного управління та районних відділів МВС зі скаргами на протиправні дії працівників міліції.

Боротьба з дискримінацією, ксенофобією і расизмом

Діяльність комітету в цьому напрямку носить різноманітний характер. Найбільша увага приділяється дослідницькій діяльності з метою вивчення причин виникнення дискримінації в українському суспільстві, акціям адвокасі та інформаційним кампанії щодо протидії проявам расизму й ксенофобії, а також навчанню правоохоронців, суддів, чиновників тощо. Регулярний характер має проведення різних активних заходів з цієї проблематики. Також вперше в історії регіону при сприянні комітету були організовані публічні акції, присвячені Європейському тижню дій проти расизму та Всесвітньому дню боротьби з фашизмом і антисемітизмом. Здійснюється співпраця з організаціями національних меншин України.

В рамках цього напрямку ЧГКЗПЛ є членом Європейської мережі проти націоналізму, расизму, фашизму та на підтримку мігрантів і біженців (UNITED for Intercultural Action) www.unitedagainstracism.org, а також Ініціативи Різноманіття Міжнародної організації з міграції www.diversipedia.wordpress.com.

Більше інформації щодо цього напрямку можна знайти на Веб-сайті:www.migration.org.ua.

Діяльність спрямована на вивчення положення біженців і мігрантів, сприяння його поліпшенню

Починаючи з 2001 року ЧГКЗПЛ веде активність діяльність щодо захисту прав біженців і мігрантів. В рамках цього напрямку проведено чисельні акції та тренінгові заходи для представників органів влади та правоохоронних органів, суддів, громадських активістів, тощо. В громадській приймальні комітету постійно надаються правові консультації біженцям і шукачам притулку, надається допомога по представництву їх у суді. Зокрема, юристи комітету постійно надають правову та іншу допомогу на базі Пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в с.Розсудів Чернігівської області, який працює з 2008 року.

Також в рамках напрямку сприяння доступу до правосуддя було проведено ряд акцій, спрямованих на збільшення такого доступу серед біженців і мігрантів. З цією метою було детально розглянуто питання підсудності дій нелегальних мігрантів з точки зору міжнародного права під час семінарів для суддів місцевих судів Чернігівської та інших областей, що проводив комітет.

ЧГКЗПЛ є виконавчим партнером Управління Верховного комісару ООН у справах біженців та Міжнародної організації з міграції в Чернігівському регіоні.

Протягом 2005-2006 років ЧГКЗПЛ за підтримки Європейської Комісії на національному рівні реалізовував проект «Сприяння дотриманню прав людини та основних свобод біженців та мігрантів, протистояння нелегальній міграції в Україні».

Більше інформації щодо цього напрямку можна знайти на Веб-сайті:«Права біженців та мігрантів в Україні».

Протидія торгівлі людьми та нелегальній міграції

Одним з важливих напрямків діяльності ЧГКЗПЛ є боротьба з торгівлею людьми та протидія нелегальній міграції . Пріоритетними завданнями цього напрямку зокрема є підвищення професійного рівня та ефективності діяльності працівників правоохоронних органів та органів влади у сфері протидії торгівлі людьми, активне залучення громадськості та налагодження ефективної взаємодії між органами влади та НУО щодо попередження торгівлі людьми, в першу чергу на рівні територіальних громад сіл, селищ та міст, зміцнення потенціалу місцевих громадських організацій, що опікуються проблематикою боротьби із торгівлею людьми та допомагають жертвам торгівлі людьми. Діяльність в цьому напрямку відбувається у тісній з Управлінням МВС України в Чернігівській області, та зокрема з Відділом по боротьбі зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми при УКР УМВС. В рамках цього напрямку надається безпосередня правозахисна допомога жертвам торгівлі людьми. В рамках цього напрямку ЧГКЗПЛ є партнером Міжнародної організації з міграції в Чернігівській області.

Більше інформації щодо цього напрямку можна знайти на Веб-сайті:Права біженців та мігрантів.

Протидія корупції

Одним з пріоритетних напрямків діяльності комітету є попередження та протидія корупційним проявам в різних сферах суспільства, зокрема в сфері обороту землі. Основними елементами цієї діяльності є підвищення рівня прозорості та підзвітності роботи органів влади, просування громадських інтересів щодо зменшення корупції, просвіта населення щодо формування нетерпимості до проявів корупції, залучення громадян до активної участі в антикорупційних кампаніях, підвищення ролі громадян у прийнятті рішень органами держаної влади та впливі на правове середовище в Україні.

На базі комітету постійно працює безкоштовна антикорупційна громадська приймальня для громадян, в якій надається безпосередня правова допомога громадянам, у яких виникають труднощі з реалізацією власних прав або які стали жертвами корупційних зловживань з боку представників органів влади. Діяльність антикорупційної приймальні була започаткована за підтримки проекту «Гідна Україна» www.action-msi.org.ua .

Сприяння розвитку громадянського суспільства в Республіці Білорусь

З 2006 року ЧГКЗПЛ здійснює діяльність, що має на меті розвиток демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства в Республіці Білорусь через сприяння дотриманню свободи асоціацій і посилення білоруських неурядових організацій в сфері ефективного впливу на суспільну та місцеву політику, підтримку участі місцевих громадських активістів у політиці та процесах прийняття рішень на національному й місцевому рівнях, а також у сприянні дотриманню прав людини. Основним елементом діяльності в цьому напрямку є проведення шкіл та тренінгів з прав людини для представників білоруського громадянського суспільства. Серед тем, які розглядаються в рамках тренінгових заходів: права людини, демократія, свобода асоціацій і свобода мирних зібрань, дії НУО на захист суспільних інтересів, досвід розвитку демократії та прав людини в країнах ЄС та Україні, досвід впровадження нових інститутів дотримання прав людини.

Головним партнером в рамках цього напрямку виступає Білоруський Гельсінський комітет. Програма підтримується Європейським Союзом.


На цьому перелік напрямків діяльності нашої організації не вичерпується. Комітетом ведеться маса іншої роботи, спрямованої на активний захист прав людини і розвиток України як країни стабільної демократії.

Комітетом за час свого існування реалізовано понад 40 проектів та програм за підтримки міжнародних донорів, зокрема Європейської Комісії, Міжнародного фонду „Відродження”, Агенства США з міжнародного розвитку (USAID ), Норвезького Гельсінкського комітету, Нідерландського Гельсінкського комітету, Американської асоціації юристів (ABA/ ROLI ), Швейцарського фонду співробітництва, Мережі громадянської дії проекту UCAN, УВКБ ООН, Посольства США в Україні, проекту «Гідна Україна»,

Міжнародної організації з міграції, тощо:

ЧГКЗПЛ є співзасновником та членом Української Гельсінської спілки з прав людини www.helsinki.org.ua.

Організація розташована за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Горького 57/1. Тел./факс: (0462) 625-381, E-mail: info@protection.org.ua.