Безкоштовна
правова допомога

(0462) 612-532


Новини

Партнери

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Харківська правозахисна група

Права людини в Україні. Онлайн-бібліотека

Стратегическая судебная защита

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Май право на допомогу

Мережа правового розвитку

Правовий простір

Украінський правовий портал


Земельна реформа

Громадянське суспільство не може існувати без захисту майнових прав. Право власності є основою побудови суспільства. Одним з об’єктів власності, який з’явився в Україні завдяки встановленню демократичного строю, є земля. Саме процес передачі земель і створює добрі умови для зловживання владою та появи корупції. Нажаль, активність громадськості по протидії цим явищам досить обмежена. Не останню роль у цьому грає низька правова освіта населення. До цього додається недосконалість регуляторних функцій державних органів влади та надвисока корупція.

Тому одним з головних напрямків діяльності ЧГКЗПЛ є проведення моніторингової та просвітницької роботи у питаннях ходу земельної реформи, захист прав землевласників, проведення громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності органів влади в сфері обігу землі, сприяння участі громадян у виробленні місцевої політики та протидія корупції в цій сфері.

Проект «Протидія корупції в сфері обороту землі в Чернігівській області»

Метою проекту є попередження та протидія корупції в сфері обороту землі в Чернігівській області.

Завдання проекту:

  • підвищення рівня прозорості, підзвітності та добропорядності роботи органів влади, що займаються відведенням земель державної та комунальної власності;
  • просування громадських інтересів щодо зменшення корупції в цій сфері;
  • просвіта населення щодо обігу земель та формування нетерпимості до проявів корупції;
  • залучення громадян до активної участі в антикорупційних кампаніях щодо захисту права власності на землю,
  • сприяння розвитку та зміцненню інститутів громадянського суспільства у регіонах Чернігівській області у питаннях ходу земельної реформи,
  • моніторинг дотримання законності під час відведення землі;
  • сприяння активізації громадян щодо захисту спільних прав власності на землю;
  • підвищення ролі громадян у прийнятті рішень органами держаної влади та впливу на правове середовище в Україні в сфері обігу землі.

На базі комітету постійно працює безкоштовна антикорупційна громадська приймальня для громадян, в якій надається безпосередня правова допомога громадянам, у яких виникають труднощі з реалізацією власних прав або які стали жертвами корупційних зловживань з боку представників органів влади.

В рамках проекту започаткований спеціалізований Веб-сайт для землевласників: www.land.org.ua.

За підтримки проекту «Гідна Україна»

Проект «Захист та просування майнових прав власників земельних часток (паїв) в Чернігівській області»

Проект націлений на сприяння розвитку та становленню організацій громадянського суспільства в районах Чернігівської області з питань земельної реформи з метою захисту прав землевласників та сприяння цій групі громадян в активізації їх ролі в процесі прийняття рішень органами влади та впливу на правове поле в Україні.

Партнери проекту: Головне управління сільського господарства та продовольства Чернігівської облдержадміністрації, Головне управління земельних ресурсів в Чернігівській області, Чернігівське обласне управління юстиції, Апеляційний суд Чернігівської області, обласна і районні державні адміністрації та районні ради.

Головним завданням проекту є підвищення рівня захисту прав землевласників, активізації цих громадян, а також посилення ролі організацій громадянського суспільства в районах Чернігівської області.

За підтримки проекту “Мережа громадянської дії в Україні” Інституту сталих спільнот (ISC/UCAN)

Проект «Моніторинг та забезпечення дотримання конституційного права власності на землю в Чернігівській області»

Метою проекту є проведення моніторингу та освітніх дій з питань земельної реформи та дотримання прав власників земельних та майнових сертифікатів в одному з найбільш залежних від аграрного сектору регіоні.

В рамках проекту проводиться громадський моніторинг діяльності органів влади в питаннях проведення земельної реформи; аналіз порушень конституційних прав власників земельних та майнових сертифікатів; підвищення правосвідомості та правової грамотності сільських жителів співпраця з Головним управлінням сільського господарства та продовольства Чернігівської облдержадміністрації з метою попередження недоліків в їх діяльності. Також в рамках проекту розповсюджується інформація щодо моніторингу, інформація про діяльність державних органів в сфері земельнї реформи, результати проекту та правозахисна інформацію для землевласників, рекомендації на цю тему для інших регіонів.

Партнери проекту: Головне управління сільського господарства та продовольства Чернігівської облдержадміністрації та Головне управління земельних ресурсів в Чернігівській області.

За підтримки Міжнародного фонду «Відродження»