Безкоштовна
правова допомога

(0462) 612-532


Новини

Партнери

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Харківська правозахисна група

Права людини в Україні. Онлайн-бібліотека

Стратегическая судебная защита

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Май право на допомогу

Мережа правового розвитку

Правовий простір

Украінський правовий портал


Новини Чернiгова

08.10.2005 07:12

Макошине: страшний сон українських правоохоронців

Макошине: страшний сон українських правоохоронців

Держава опікується своїми охоронцями навіть тоді, коли вони порушують закон. І серед різноманітних «привілеїв» того чи іншого ґатунку у тих, хто стояв на сторожі державних інтересів, є один досить важливий – спеціальний виправний заклад. Макошинська виправна колонія №91 – кошмарний сон українських злочинців у погонах. Адже у нашій країні від тюрми не застраховані й ті, хто її охороняє.

 

08.10.2005 07:07

ЧЕРНІГІВ: Прокуратура проти мера. Хто кого?

ЧЕРНІГІВ: Прокуратура проти мера. Хто кого?

Прокуратура Чернігова 6 жовтня внесла протест на рішення виконкому Чернігівської міської ради про підвищення тарифів на послуги з утримування будинків і будов, а також прилягаючих територій в 2-2,5 рази до 0, 275-0,756 грн./кв.м. з 1 жовтня.

Про це говориться в протесті першого заступника чернігівського міського прокурора Олександра Кузьменка, текст якого має «Високий Вал».

«Вимагаю рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 26.09.05р. «Про послуги з утримування будинків і споруджень та прибудинкових територій» скасувати», - говориться в протесті.

 

08.10.2005 07:00

7 тисяч гривень за моральну шкоду держава повинна сплатити голові Чернігівського осередку НРУ Віктору Лабазову. Але він з цим не згоден

7 тисяч гривень за моральну шкоду держава повинна сплатити голові Чернігівського осередку НРУ Віктору лабазові. Але він з цим не згоден

Таке рішення ухвалив Чернігівський апеляційний суд. Його засідання відбулося 30 вересня. Тоді суд розглянув апеляційну скаргу Віктора Лабазова та Миколи Кіреєва і оголосив перерву до 4 жовтня. У вівторок стала відома і сума і державного відшкодування.

Віктора Лабазова, на той час представника Віктора і Ющенка по 212 виборчому округу, Миколу Кіреєва та Володимира Манька влітку минулого року в розпал президентської передвиборчої кампанії незаконно затримала міліція. Лабазова 15 діб тримали під арештом. Проти Миколи Кіреєва, і підприємця, помічника народного депутата Лілії Григорович, застосували підписку про невиїзд.

 

04.10.2005 23:27

Правозахисники та міліціонери будуть разом моніторити стан дотримання прав людини

Правозахисники та міліціонери будуть разом моніторити стан дотримання прав людини

Представників Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Наталію Романову та Валентину Бадиру включено до складу мобільної групи, яка створена за наказом Міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка і покликана здійснювати моніторинг стану дотримання конституційних прав та основних свобод людини в діяльності правоохоронних органів.

 

04.10.2005 12:13

Законодавство

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Устав Организации Объединенных Наций

Статут Международного Суда

Римский Статут Международного Уголовного Суда

Устав Международного Трибунала по бывшей Югославии

Устав Международной Организации Труда

Устав Совета Европы

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:

Всеобщая декларация прав человека

Международный пакт о гражданских и политических правах

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах

Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах

Конвенция о защите прав человека и основных свобод

Протокол №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Протокол №4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Протокол №7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Протокол №12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ:

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЫТОК:

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ:

Основные принципы обращения с заключенными

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов

Процедуры эффективного осуществления Основных принципов независимости судебных органов

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»)

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию и заключению в какой бы то ни было форме

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением («Токийские правила»)

Европейские пенитенциарные правила

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью

Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка

Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней

Европейская конвенция о выдаче (экстрадиции)

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних («Эр-Риядские руководящие принципы»)

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

 

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО; ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ГЕНОЦИД:

Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях

Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море

Женевская Конвенция об обращении с военнопленными

Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны

Дополнительный протокол к Женевским Конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)

Дополнительный протокол к Женевским Конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II)

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества

Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества

Доклад Подготовительной комиссии Международного уголовного суда – «Окончательный проект текста Правил процедуры и доказывания»

Доклад Подготовительной комиссии Международного уголовного суда – «Окончательный проект текста Элементов преступлений»

 

ПРАВА ЖЕНЩИН

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин

Пекинская декларация, принятая четвертой Всемирной конференцией по положению женщин

 

ПРАВА РЕБЕНКА

Конвенция о правах ребенка

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии

Европейская конвенция об использовании прав ребенка

 

ПРАВА УЯЗВИМЫХ ГРУПП ЛИЦ:

- Права беженцев:

Устав Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев

Конвенция о статусе беженцев

Протокол, касающийся статуса беженцев

- Права меньшинств:

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств

Европейская хартия о региональных языках и языках меньшинств

Рекомендация 1474 (2000) – «Положение лесбиянок и гомосексуалистов в странах-членах Совета Европы»

- Права мигрантов:

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ; СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА:

Конвенция о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы

Конвенция о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров

Конвенция об упразднении принудительного труда

Конвенция о дискриминации в области труда и занятий

Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности

Конвенция о политике в области занятости

Европейская социальная хартия

Дополнительный протокол к Европейской социальной хартии

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И БИОМЕДИЦИНА:

Универсальная декларация о человеческом геноме и правах человека

Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины

Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины относительно запрещения клонирования людей

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ:

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы

Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:

Европейская хартия о местном самоуправлении

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека

 

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ:

Конвенция о международном праве опровержения

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ И СОВЕЩАНИЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, 1990 год

Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, 1991 год

«Парижская хартия для новой Европы» – итоговый документ встречи на высшем уровне глав государств и правительств государств-участников СБСЕ, 1990 год

«Вызов времени перемен» – итоговый документ встречи на высшем уровне глав государств и правительств государств-участников СБСЕ, 1992 год (Извлечение)

 

 

03.10.2005 23:36

Менская прокуратура возбудили дело по факту гибели женщины, сбитой автомобилем из кортежа Порошенко

Менская прокуратура возбудили дело по факту гибели женщины, сбитой автомобилем из кортежа Порошенко

 Менская районная прокуратура (Черниговская область) 26 сентября возбудила уголовное дело по факту гибели женщины, которую сбил автомобиль «Фольксваген-Пассат», управляемый сотрудниками милиции Киева в составе кортежа экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко в Черниговской области.

Согласно сообщению, 25 сентября около 21:00 на 48-м км трассы «Новгород-Северск-Чернигов» автомобиль, управляемый сотрудником милиции Киева, сбил 26-летнюю жительницу города Мена, которая умерла на месте происшествия.

03.10.2005 22:26

В Корюківському районі порушуються права землевласників

В Корюківському районі порушуються права землевласників

"До сільської ради села Перелюб надійшли папери з районного відділу земельних ресурсів, у яких повідомляється, що для виділення земельного паю в натурі (на місцевості) сільський голова повинен зібрати з власників сертифікатів, які не працюють у колишньому колгоспі, заяви такого змісту:

"Прошу дати дозвіл на виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП "Зоря" Корюківського району, яка належить мені на підставі сертифікату серії... №...

Даю згоду на зменшення вартості земельної частки (паю) у зв'язку з вилученням малопродуктивних та заліснених земель". Заява пишеться на ім'я голови Корюківської райдержадміністрації Мелашенка Б.В.

 

03.10.2005 22:25

"Ректор" Ніжинського державного університету - Наталія Яковець

"Ректор" Ніжинського державного університету - Наталія Яковець

Майже ніхто не сумнівається, що насправді керує НДУ дружина ректора Наталія Яковець. Влада її настільки велика, що виходить навіть поза стіни університету. Так першою, хто отримав лист-відповідь із прокуратури про відсутність складу злочину у діях ректора НДУ В.П.Яковця під час виборів, стала саме вона, а не студенти університету, які написали заяву до обласної прокуратури. Наступним кроком цієї пані став виклик до місцевого віділку СБУ під час пар студентів-дисидентів. Там їм показали заяву дружини ректора Наталії Іванівни Яковець, де йдеться про планування терористичних актів, можливі громадські заворушення та побиття студентів, що подали заяву на протизаконні дії ректора до прокуратури. Саме за її допомогою в університеті пишним цвітом буяє атмосфера страху, доносів.

 

29.09.2005 19:33

Тортури в міліцейських застінках: «Вам «слоника», «папугу» чи «розочку»?

Тортури в міліцейських застінках: «Вам «слоника», «папугу» чи «розочку»?

З початку року до облпрокуратури надійшло 33 звернення щодо застосування незаконних методів дізнання та слідства. Торік - 40, правда, підтвердились тільки одиниці. Але те, що не підтвердилося, не означає, що такого не буває. Просте мри перевірках не знайшлося вагомих доказів слів тих, над ким

Прокурор області Анатолій ВАСИЛЕВСЬКИЙ на прес-конференції з приводу 100 днів перебуванні: на посаді сказав: скаржникам складно довести, що їх побили співробітники міліції, адже, як правило, підозрюваний один, а міліціонерів — кілька. Підвищуючи відсоток розкриття, працівники міліції, буває, застосовують незаконні методи. Але більшість затриманих скаржиться на фізичний тиск, як правило, щоб уникнути відповідальності за скоєне.

 

29.09.2005 19:26

Черниговская милиция: заповедник кумовства и беззакония

Черниговская милиция: заповедник кумовства и беззакония

Милиция Черниговщины опять "прогремела" на всю страну. Именно пытками черниговскими милиционерами беззащитных сограждан иллюстрирован доклад "Международной амнистии", адресованный Президенту Украины. Авторитетная международная правозащитная организация утверждает, что каждые двое из трех задержанных милицией в нашей стране подвергаются пыткам - в следственных изоляторах. Как это выглядит на практике - рассказ жертвы черниговских садистов в погонах.

 

29.09.2005 19:14

На Чорнобильській АЕС запобігли спробі розкрадання ТВЕЛів з паливом.

Як повідомили в інформаційному департаменті станції, при плановому знятті картограми радіоактивного забруднення в локальній зоні об'єкта "Укриття" 24 вересня фахівцями радіаційної безпеки і фізичного захисту ЧАЕС було виявлене джерело підвищеного іонізуючого випромінювання - поліетиленовий пакет.

Гамма-фон знахідки становив 50 мр/год (при загальному фоні 10 мр/год).

 

29.09.2005 09:53

В Чернігівській облдержадміністрації обговорили питання підготовки списків виборців

27 вересня перший заступник голови облдержадміністрації, керівник регіональної робочої групи обліку виборців О.Обушний провів розширене засідання регіональної робочої групи обліку виборців. У засіданні взяли участь член ЦВК Б.Райковський, головний консультант сектору з питань взаємодії з місцевими органами виконавчої влади північних регіонів Управління з питань взаємодії з місцевими органами виконавчої влади Кабінету Міністрів України М.Сусол, керівники районних, міських робочих груп по обліку виборців, представники ЗМІ. Обговорювалося питання підготовки загальних списків виборців. Б.Райковський пояснив присутнім механізм фінансування діяльності робочих груп, наголосив на серйозності роботи, яка повинна бути проведена групами щодо формування списків виборців, дав роз'яснення і рекомендації як відповідним чином організувати виконання поставлених завдань, відповів на численні запитання керівників робочих груп.

 

Чернігівська обласна державна адміністрація

 

28.09.2005 23:08

ВІЛ-інфікованим чернігівцям складно знайти кошти на власне приміщення

ВІЛ-позитивні чернігівці збирають кошти, щоб викупити приміщення свого Громадського центру. Відгукнулася поки лише одна організація

Громадський центр для людей, які живуть с ВІЛ/СНІД, та їх близького оточення відкрився в Чернігові рік тому. За цей час його клієнтами стали понад 500 людей, які потребували різноманітної допомоги: від моральної підтримки до забезпечення ліками. Варто відзначити, що будь-яка допомога тут надається безкоштовно та анонімно. Тож для багатьох ВІЛ-позитивних людей (в тому числі – дітей) цей центр став рідною домівкою. Проте в організації з’явився недоброзичливець, який домігся, що закинута і раніше нікому не потрібна будівля, яка належить до комунальної власності, буде виставлена на аукціон й продана...

 

26.09.2005 19:34

На Чернігівщині затримано 15 громадян Індії

Велику групу незаконних мігрантів затримали прикордонники застави “Гірськ” Чернігівського загону. Перед світанком, близько 4 години ранку, наряд помітив неподалік так званої Лисої Гори 11 силуетів, які прямували через державний кордон України. Коли правоохоронці зупинили порушників, то з’ясувалося, що мандрівники є вихідцями з країн Азії, проте громадянство встановити було важко, оскільки ніхто іноземців документів з собою не мав. Через деякий час прикордонники затримали поблизу ще 4 порушників.

26.09.2005 19:33

«Сила народу» піде на вибори разом

26 вересня відбулася зустріч представників обласних та міських організацій коаліції «Сила народу». Присутні представники партій «Народний Союз «Наша України», Української Соціал-Демократичної партії, «Реформи і Порядок», «Батьківщина» та «Народний Рух України» підписали заяву, в якій зазначили про свій намір узгоджено діяти під час виборів до органів місцевого самоврядування в березні 2006 року. Відбулася відверта дискусія щодо останніх подій в державі. Думка всіх присутніх збігалися в одному – не можна розхитувати віру людей, які стояли на Майдані і віддавали голоси за В.Ющенка. Будь-який розкол в таборі однодумців негативно впливає на довіру суспільства до нової влади. Вождізм і власні амбіції не повинні завадити виробити спільну платформу коаліції «Сила народу» на наступних парламентських та місцевих виборах. На рівні Чернігова та області існує повага та розуміння між членами коаліції. На думку присутніх, вона здатна сильно виступити на виборах до органів місцевої влади всіх рівнів.

 

ЧГКЗПЛ

 

26.09.2005 19:19

Лікарі Чернігівської міськлікарні №1 порушують клятву Гіппократа

 

До Чернігівського громадського комітету захисту прав людини звернулась громадянка С. Її донька наркоманка з 4-річним стажем. Весь цей час сім`я з мінливим успіхом бореться за її долю. Однак всі були вражені діями В., лікаря детоксологічного відділення при Чернігівської міськлікарні № 1, до якої сім’я звернулася у важкий час. Коли дівчину, яка знаходиться у стані наркотичного отруєння, мати привезла до лікарні (про це просила сама донька) замість того, щоб допомогти, лікар визвала міліцію. У медичній допомозі було відмовлено. Замість того лікарка В. Зайнялася педагогічною діяльністю, роз’яснюючи мамі, як треба було виховувати доньку. До речі, міліція зовсім не розуміла навіщо її викликали. А люди не отримали допомоги. Дівчину довелося виводити із стану інтоксикації в домашніх умовах. Комітет втрутився в ситуацію. Зараз облздрав створив комісію, щоб розглянути питання про відповідність дій лікаря її службовим обов’язкам.  

 

ЧГКЗПЛ

 

26.09.2005 14:55

У Чернігові незабаром відкриється “кризовий центр” для молодих мам і “проблемних” підлітків

На Чернігівщині, на жаль, зростає кількість немовлят, залишених у пологових будинках, і малят, які виховуються у будинках дитини та інтернатах. Новий соціальний проект влади і громадських організацій має на меті підтримати молодих мам, котрі опинилися у скрутних життєвих обставинах, і посприяти тому, щоб вони не покинули своїх дітей. “Кризовий центр” надаватиме притулок мама з немовлятами на термін до 18 місяців. А підлітки, котрі мають певні проблеми, зможуть жити у ньому протягом 90 діб.

 На створення центру соціально-психологічної допомоги держава виділила понад 300 тисяч, а благодійна організація “Кожній дитині” – 335 тис. грн.

 

www.chernigiv.osp-ua.info

 

Попередня сторінка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |